Polityka prywatności

Korzystając z naszej usługi (dalej „Usługa”) powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usługi. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zarejestrowania w Usłudze i korzystania z niej np. imię, nazwisko, adres e-mail, które podajesz np. w ramach formularza dostępnego w Usłudze, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Usłudze czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Czasami przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usłudze w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się zazwyczaj, jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Scoop sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Zawsze aktualne dane administratora, znajdziesz w tym dokumencie.

Inspektor ochrony danych (tzw. IODO) oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy IODO - inspektora ochrony danych dla całego serwisu. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Scoop Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

E-mail

IODO@scoop.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

 

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania

1

Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Tobą, a Administratorem czyli przede wszystkim świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług.

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

2

Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

 

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

3

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich..

Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć Usług na Twoją rzecz – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia Usługi pocztowej.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: